Редакційна колегія

Головний редактор

Гнатюк Любомира Ярославівна, д.філол.н., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна

l.hnatyuk@donnu.edu.ua

 

Асоційований редактор

Оленяк Мар’яна Ярославівна (заступник головного редактора), к.філол.н., доц., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна

maryana@mail.org

 

Виконавчий редактор

Залужна Ольга Олексіївна, к.філол.н., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна

olgazaluzhna@gmail.com

 

Члени редколегії

Загнітко Анатолій Панасович, д.філол.н., проф., член-кореспондент НАН України, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна

Лукаш Галина Павлівна, д.філол.н.,  проф., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна

Вінтонів Михайло Олексійович, д.філол.н., проф., Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Терехова Світлана Іванівна, д.філол.н., проф., Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна

Іліаді Олександр Іванович, д.філол.н., проф., Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кропивницький, Україна

Мізін Костянтин Іванович, д.філол.н., проф., ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Переяслав-Хмельницький, Україна

Тараненко Лариса Іванівна, д.філол.н., доц., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

Білецька Олена Всеволодівна, к.філол.н., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна

Данцл Лариса Сергіївна, к.філол.н., доц., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна

Калініченко Віра Ігорівна, к.філол.н., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна

Кришталь Світлана Михайлівна, к.філол.н., доц., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна

Ситенко Ольга Олександрівна, к.філол.н., доц., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна

Чоботар Олексій Васильович, к.філол.н., доц., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна

Гошилик Наталія Сергіївна, к.філол.н., доц., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна

Капранов Олександр, PhD, Університет прикладних наук Західної Норвегії, Берген, Норвегія

Ніколаєва Лариса, PhD, Маджан коледж, Маскат, Оман

Проценко Ігор, PhD, Університет Дель-Норте, Асунсьйон, Парагвай

Наварро Хосе Антоніо Алонсо, PhD, Університет Дель-Норте, Асунсьйон, Парагвай

 

Технічний редактор

Запухляк Ірина Михайлівна, старший викладач, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна

i.zapukhlyak@donnu.edu.ua

Контактна особа, відповідальний секретар

Ігнатенко Дарина Євгенівна, к.філол.н., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна

zbirnyk.typolohiya2015@gmail.com