Редакційна колегія

Головний редактор
Оленяк Мар’яна Ярославівна (заступник головного редактора), к.філол.н., доц., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
maryana@mail.org

Асоційований редактор
Гнатюк Любомира Ярославівна, д.філол.н., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
l.hnatyuk@donnu.edu.ua

Виконавчий редактор
Залужна Ольга Олексіївна, к.філол.н., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
olgazaluzhna@gmail.com

Члени редколегії
Бистров Я. В., д-р філол. наук, проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна;
Білецька О. В., канд. філол. наук, Донецький націо-нальний університет імені Василя Стуса, Україна;
Вінтонів М. О., д-р філол. наук, проф., Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна;
Гошилик Н. С., канд. філол. наук, доц., Прикарпатський національний універ-ситет імені Василя Стефаника, Україна;
Данцл Л. С., канд. філол. наук, доц. Донецький національний універ-ситет імені Василя Стуса, Україна;
Загнітко А. П., д-р філол. наук, проф., член-кореспондент НАН України, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна;
Іліаді О. І., д-р філол. наук, проф., Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна;
Калініченко В. І., канд. філол. наук, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна;
Капранов О., PhD, Університет прикладних наук Західної Норвегії, Берген, Норвегія;
Кришталь С. М., канд. філол. наук, доц. Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна;
Лукаш Г. П., д-р філол. наук, проф., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна;
Мізін К. І., д-р філол. наук, проф., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Україна;
Наварро Хосе Антоніо Алонсо, PhD, Університет Дель-Норте, Асунсьйон, Парагвай;
Ніколаєва Л., PhD, Маджан коледж, Маскат, Оман;
Проценко І. Ю., PhD, Університет Дель-Норте, Асунсьйон, Парагвай;
Ситенко О. О., канд. філол. наук, доц. Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна;
Сімкова І. О., д-р пед. наук, доц. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна;
Тараненко Л. І., д-р філол. наук, доц., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна;
Терехова С. І., д-р філол. наук, проф., Київський національний лінгвістичний університет, Україна;
Тимошук Р., PhD, Інститут славістики Польської академії наук, Варшава, Польща;
Ущина В. А., д-р філол. наук, проф., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна;
Хаджинов І. В., д-р екон. наук, проф., проректор з наукової роботи, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна;
Чоботар О. В., канд. філол. наук, доц. Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна.

Технічний редактор
Запухляк Ірина Михайлівна, старший викладач, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
i.zapukhlyak@donnu.edu.ua

Контактна особа, відповідальний секретар
Ігнатенко Дарина Євгенівна, к.філол.н., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
zbirnyk.typolohiya2015@gmail.com