Політика збірника

ТИПОЛОГІЯ МОВНИХ ЗНАЧЕНЬ У ДІАХРОНІЧНОМУ ТА ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТАХ приймає попередньо не опубліковані матеріали, які відбивають результати лінгвістичних розвідок. Редакційна колегія не розглядає матеріали, які були у повному обсязі або частково опубліковані раніше, або подані до друку до іншого наукового видання, або є перекладами з інших мов.

Усі статті підлягають подвійному «сліпому» рецензуванню експертами у відповідних галузях. Процес рецензування рукописів є повністю конфіденційним. Висновок рецензента і будь-яка інформація стосовно поданого рукопису не розголошується і повідомляється виключно авторові / авторам.

Процес рецензування забезпечується членами редакційної колегії та експертами у відповідних галузях. Рецензування є подвійним «сліпим», тобто рецензент та автор / автори не мають жодної особистої інформації щодо учасників процесу.

Рецензент оцінює теоретичний та методологічний рівень дослідження, його практичну цінність та наукову значущість.

Усі рукописи перевіряються системами антиплагіату.

Процес рецензування

  1. Автор подає рукопис онлайн (через одну із зазначених електронних адрес Збірника). Рукопис не повинен містити імені автора або будь-якої іншої персональної інформації, яка дає змогу ідентифікувати автора.
  2. В окремому файлі подається АНКЕТА АВТОРА, яка з-поміж іншого включає ПІБ автора, науковий ступінь, місце роботи, посаду, адресу, телефон, електронну адресу.
  3. Подання статті до Збірника вважається згодою автора на публікацію статті, яка дозволяє Редакційній колегії рецензувати, редагувати, обробляти та публікувати статтю.
  4. Усі рукописи мають відповідати вимогам, які висуваються до оформлення статей у Збірнику. Відповідальний секретар виконує попереднє оцінювання статті та надсилає її до головного редактора та / або асоційованого редактора, які призначають рецензента.
  5. Рецензент оцінює можливість публікації статті у Збірнику. Період рецензування може продовжуватись до 30 днів.
  6. Автору повідомлять електронною адресою про результати рецензування. Якщо стаття отримує схвальний відгук, відповідальний секретар повідомить автора про очікувану дату публікації.
  7. Якщо рецензент зазначає необхідність внесення певних змін та / або доопрацювання рукопису, автор отримує Форму оцінювання з коментарями та пропозиціями рецензента. Автор має повернути доопрацьовану статтю (або у випадку незгоди з рецензентом обґрунтовану відповідь на зауваження та рекомендації) не пізніше 10 днів.
  8. Остаточне рішення щодо можливості публікації статті приймає головний редактор.

Рукописи, які надсилаються рецензентам, є інтелектуальною власністю авторів і містять інформацію, яка залишається конфіденційною. Саме тому процес рецензування відбувається на засадах анонімності, коли будь-яка інформація щодо статті (терміни, зміст, етап рецензування, коментарі рецензента і остаточне рішення щодо публікації) не розголошуються і повідомляються тільки авторові та рецензентові. Неопубліковані статті повертаються автору з офіційним листом, в якому вмотивовано підставу відмови.

Політика відкритого доступу

ТИПОЛОГІЯ МОВНИХ ЗНАЧЕНЬ У ДІАХРОНІЧНОМУ ТА ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТАХ дотримується політики відкритого доступу до наукової інформації. Усі статті є доступними для читання, завантаження, копіювання та поширення з обов’язковим посиланням на першоджерело.

Редакційна етика

Редакційна колегія збірника наукових праць ТИПОЛОГІЯ МОВНИХ ЗНАЧЕНЬ У ДІАХРОНІЧНОМУ ТА ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТАХ у своїй діяльності керується міжнародними принципами етики наукових публікацій, які зокрема відбито у рекомендаціях Комітету з етики наукових публікацій (COPE)

Редакційна колегія Збірника керується принципами об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації; дотримується високих стандартів щодо якості наукових досліджень; спирається на принцип колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей; відкритості та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських та суміжних прав.

Редакційна колегія та наші рецензенти докладають усі можливі зусилля, щоб пересвідчитись у достовірності інформації в статтях, що публікуються. Втім редакційна колегія не несе відповідальності щодо повноти викладення матеріалу авторами та може не поділяти позицію автора публікації.

Будь-яка особиста інформація, яка надається авторами, використовується виключно для зазначених цілей Збірника і не розголошується для будь-яких інших цілей або іншим сторонам.