Огляд

ТИПОЛОГІЯ МОВНИХ ЗНАЧЕНЬ У ДІАХРОНІЧНОМУ ТА ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТАХ науковий реферований міжнародний збірник наукових праць, який видається 2 рази на рік факультетом іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).

Відповідає міжнародним стандартам, які висуваються до публікацій наукових видань.

Збірник зареєстрований в Міністерстві інформації України 18.03.1999 року (серія КВ № 3735), перереєстровано у Міністерстві юстиції України 14.03.2017 року (серія КВ № 22588-12488ПР) і внесено до переліку наукових фахових видань з питань філології (постанови президії ВАК України за №№ 1-05/7 від 9 червня 1999 року; 1-05/8 від 22.12.2010 року; наказ МОНУ № 1714 від 28.12.2017 року).

ISSN 2075-2970print
ISSN 2617-2011online

На усі опубліковані у журналі статті встановлюються цифрові ідентифікатори DOI.

Журнал індексується у вітчизняних та міжнародних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах:

Vernadsky National Library of Ukraine

Google Scholar

Аcademia