Випуск № 37-2019

Зміст

МОВНІ ОДИНИЦІ ТА КАТЕГОРІЇ У ТИПОЛОГІЧНОМУ Й ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТАХ

Розвиток значення одиниць ЛСГ дієслів на позначення процесу переміщення суходолом
(на матеріалі англійської мови)
Лискова К. Г., Савицька А. В., Гребенюк А. А.
7
Семантична структура іменників на позначення добра в українській та англійській мовах
Онищак Г. В.
18
Структурно-семантичні особливості словотвірної парадигми префіксальних дієслів із значенням наближення в українській і польській мовах
Сегін Л. В.
31

СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ СЛОВА, ВИСЛОВЛЮВАННЯ Й ТЕКСТУ

Лексичні інновації в сфері інформаційних технологій англійської мови
Ситенко О. О.
42
Фонетичні стилістичні особливості написів на одязі українською та англійською мовами
Стрюк Н. В.
54

МОВНІ КАТЕГОРІЇ В ДІАХРОНІЇ

Un esbozo del Caballero Orfeo
José Antonio Alonso Navarro
64
Cпецифіка структури давньоанглійських образних порівнянь рівності з компонентом gelice / onlice / anlice
Оленяк М. Я.
84