Випуск №31-32. – 2016


Зміст

МОВНІ ОДИНИЦІ ТА КАТЕГОРІЇ У ТИПОЛОГІЧНОМУ Й ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТАХ

Білецька О. В., Пересада Є. І.
5
Оленяк М. Я.
15
Сегін Л. В
27

 


СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦЮНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ СЛОВА, ВИСЛОВЛЮВАННЯ Й ТЕКСТУ

Калініченко В. І.
37
Ковтун О. В., Помазан О. С.
46
Краєвська О. Д.
59
Юрковська М. М.
71

 


МОВНІ КАТЕГОРІЇ В ДІАХРОНІЇ

Сенів М. Г.
84
104
122