Випуск №30 – 2015


Зміст

МОВНІ ОДИНИЦІ ТА КАТЕГОРІЇ У ТИПОЛОГІЧНОМУ Й ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТАХ

Ігнатенко Д. Є.
5
Константінова О. О.
18
Патріарх В. О.
30
Сегін Л. В.
36

 


СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦЮНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ СЛОВА, ВИСЛОВЛЮВАННЯ Й ТЕКСТУ

Веприняк І. Д.
45
Григор’єва А. В.
54
Демчук Т. Г.
66
Оленяк М. Я.
78
Солодовник О. Є.
86

 


МОВНІ КАТЕГОРІЇ В ДІАХРОНІЇ

Білецька О. В.
101
Захарченко С. М.
112
José Antonio Alonso Navarro
121