Випуск №29 – 2014


Зміст

Каліущенко В. Д., Ягупова Л. М.
5

 


МОВНІ ОДИНИЦІ ТА КАТЕГОРІЇ У ТИПОЛОГІЧНОМУ Й ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТАХ

Гріневська К. С.
13
Материнська О. В.
22
Мізін К. І.
35
Старченко О. А.
45
Юшкова С. О.
57

 


СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦЮНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ СЛОВА, ВИСЛОВЛЮВАННЯ Й ТЕКСТУ

Білецька О. В.
67
Васильченко Е. Г.
76
Кшановський О.Ч.
86
Калініченко В. І.
96

 


МОВНІ КАТЕГОРІЇ В ДІАХРОНІЇ

Илиади А. И.
111
Калус М. И.
121
Карасенко О. А.
133
Коротка I. М.
140
Федорова А. О.
150