Випуск № 38-2019

Зміст

СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ СЛОВА, ВИСЛОВЛЮВАННЯ Й ТЕКСТУ

Функційно-прагматичні вияви дискурсу такту в англійськомовних соціумах, українськомовному і польськомовному лінгвопросторах
Гнатюк Л. Я. 
7
Гуманний аспект як складова концепту «жертовність» у творах Оскара Вайльда
Бойван О. С., Дзюбан М. Д.
20
Іронія як філософсько-естетичне явище серед інших мовних засобів комічного
Гребенюк А. А., Демчук Т. Г., Савицька А. В., Стрюк Н. В.
31
Oсобливості побудови лексико-фразеологічного поля гіпоконцепту «неприродна смерть» у сучасній німецькій мові
Джеріх О. С.
41
Comprención científica de la situación lingüística del Paraguay
Protsenko I.Yu.
52

МОВНІ ОДИНИЦІ ТА КАТЕГОРІЇ У ТИПОЛОГІЧНОМУ
Й ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТАХ

Особливості генези та функціонування синестетичної метафори в оглядах українських страв та продуктів харчування (на матеріалі You Tube відео англійськомовних блогерів)
Залужна О. О., Головенько В. В.
62
Структурні особливості фразеологічних одиниць з лексичним компонентом «вода»
в українській мові та «water» в англійській мові
Запухляк І. М.
74
Каузативні конструкції з дієсловами to make, to let, to have, to get
Соколова В. М.
93