Випуск № 35-36-2018

Зміст

МОВНІ ОДИНИЦІ ТА КАТЕГОРІЇ У ТИПОЛОГІЧНОМУ Й ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТАХ

Переклад ергонімів роману Дж. К. Ролінг «Гаррі Поттер і філософський камінь» українською
та російською мовами: порівняльний аспект
Григошкіна Я. В., Подолян В. С.
7
Посесивна семантика в привативних дієсловах (на матеріалі англійської та української мов)
Залужна О. О.
15
Функційно-стилістичні особливості вживання фразеологізмів у сучасній англійській та українській мовах
Запухляк І. М.
25
Особливості емоційно забарвленої лексики на матеріалі роману Діани Сеттерфільд
«Тринадцята казка»
Ситенко О. О.
34
Kаузативні конструкції із семантичною ознакою емоційного стану в англійській та українській мовах
Соколова В. М.
41

СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ СЛОВА, ВИСЛОВЛЮВАННЯ Й ТЕКСТУ

Антропоморфні метафори у англомовних текстах інформаційно-публіцистичного жанру
Боднар О. В.
52
«Концепт» у сучасній когнітивній лінгвістиці та лінгвокультурології: поняття та структура
Джеріх О. С.
61
Реалії в художньому тексті: перекласти не можна опустити
Іванілова В. О.
70
Мовні засоби вираження тактики «акцентування уваги на потребах покупця» в рекламному дискурсі
Ізмалкова А. В.
81
Вербальні засоби втілення природничого фрагменту античної картини світу
Компанець Т. М.
91
101