Випуск № 33-34 – 2017


Зміст

МОВНІ ОДИНИЦІ ТА КАТЕГОРІЇ У ТИПОЛОГІЧНОМУ Й ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТАХ

Титул
Зміст

Григошкіна Я. В.
4
Демчук Т. Г.
17
Джеріх О. С.
25
Ігнатенко Д. Є.
35
Попова А. В.
49

 


СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ СЛОВА, ВИСЛОВЛЮВАННЯ Й ТЕКСТУ

Залужна О. О.
59
Іванілова В. О.
68
Кабов А В.
78

 


МОВНІ КАТЕГОРІЇ В ДІАХРОНІЇ

Білецька О. В.
87
Оленяк М. Я.
94
Чекарева Є. С.
101